2012. május 27., vasárnap

766. Kép meditáció

Petra sziklarengetegében.

765. Napi kovász - június 2. Mk 11, 27-33

Az ember újból és újból túl akar járni Isten eszén. Birtokolni, befolyásolni akarjuk az Istent, a kegyelmet. De, Isten nem hagyja magát. Ez a mi szerencsénk. Isten nem enged magából bálványt csinálni. Inkább hallgat. De még Isten hallgatása is kegyelem lehet az ember számára.


764. Kép meditáció

Petra bejárata.

763. Napi kovász - június 1. Mk 11, 11-26

A fügefa megátkozása és a kereskedők kiűzése a templomból. Nagyon mélyen összefügg a két történet. Bár még nem volt a fügeérés ideje, Jézus mégis gyümölcsöt keresett a fán. Istennek van joga váratlanul is számon kérni az ember életének gyümölcseit. Igazából nincs váratlan idő. Isten mindig időben érkezik. Legfeljebb az ember kési le saját hibájából a kegyelmi pillanatokat.

2012. május 26., szombat

762. Kép meditáció

Sziklák mindenütt, és a sziklákba vésett emberi vágyakozás.

761. Napi kovász - május 31. Mk 10, 46-52

A jerikói vak. Jézus talán éppen a vak miatt ment be Jerikó városába. Találkozni akart vele, meg akarta gyógyítani, mert tudta, hogy van hozzá elegendő hite. A vak mit sem tudott erről. De a lelke mélyén ő is erre a találkozásra várt. Mert látni akart. S az ember vágya és Isten gyógyító szándéka ott és akkor találkozott Jerikóban. Istenhez kell vinnünk vágyainkat, hogy Ő azokat megtisztítsa minden vakságtól és meggyógyítson bennünket. Hogy végre lássunk.


760. Kép meditáció

Úton Petrába.

759. Napi kovász - május 30. Mk 10, 32-45

Jézus harmadszor jövendöli meg szenvedését. Zebedeus fiainak kérése. Mintha elbeszélnének egymás mellett. Jézus az igazságot mondja, az igazságra akarja elvezetni tanítványait. A tanítványok azonban dicsőségről álmodoznak. Az ember sokszor félreérti Istent, nem az Istenre figyel, hanem önmagára. Ezért a sok félreértés, elbeszélés egymás mellett. Istenre kell figyelnünk, nem önmagunkra.

758. Kép meditáció

A Petrába vezető út.

757. Nyári lelkigyakorlat

Lelkigyakorlat - a keresztény meditációról - júliustól.
Akit érdekel, az küldje meg e-mail címét!

Albert a.

2012. május 24., csütörtök

756. Kép meditáció

Petra bejárata.

755. Napi kovász - május 29. Mk 10, 28-31

A lemondás jutalma. Minden tettünknek, szavunknak, gondolatunknak és döntésünknek következményei vannak. Jó tetteinknek jó következményei, rossz tetteinknek rossz következményei. Isten felkínálja nekünk az örök életre vezető utat. Döntenünk és választanunk kell.754. Kép meditáció

Petra.

753. A Lélek sötét éjszakája 22.

 A Szellemi páros ének pedig azt fogja majd megmutatni, hogy milyen dialógus folyik Isten és a lélek között ezekben a lakásokban. Az Élő szeretetláng pedig a Belső Várkastély szépségét fogja megmutatni számunkra. Amikor végére érünk majd ezeknek a műveknek, akkor majd valóban egy csodálatos benső világ tárul majd a szemünk elé.
Feladat 92: Lássuk egységben a lelki életet!
Gondoljunk csak Keresztes Szent János híres tűz hasonlatára, ami a tűz anatómiájáról szól. Egyszer azt írja le, hogy milyen a tűz; máskor azt, hogy milyen a fa; ismét máskor pedig azt, hogyan ég a fa, milyen kapcsolat van a tűz és a fa között.  A Kármelhegy útja és a Lélek sötét éjszakája arról szólt, hogyan égeti ki a tűz a fából annak minden bűnét, szennyét, mocskát. (Érdemes megfigyelni ezt egy tábortűznél.) A Szellemi páros ének arról szól majd, hogy milyen titokzatos kapcsolat, párbeszéd van a tűz és a fa között. (Érdemes ezt meghallgatni egy tábortűznél.) Az Élő szeretetláng pedig azt fogja majd megmutatni, hogy milyen szép a tűzzé átalakult, áttüzesedett fa. (Érdemes megnézni egy tábortűznél.)
Feladat 93: Tényleg nézzünk meg egy tábortüzet!
A Kármelhegy útja és a Lélek sötét éjszakája segítségével megismertük az embert, annak különböző részeit; a lelki élet különböző szereplőit; a Belső Várkastély minden egyes szobáját; - ahogy Avilai Szent Terézia mondaná – felraktuk a sakk figurákat. És most e két könyv végén azt látjuk, hogy most már mindegyik szereplő, figura és lakás helyesen működik; az eredeti terv, Isten akarat szerint. (Ezért is érdemes olvasnunk a Katekizmust, hogy lássuk hogyan is kell működnie mindennek. Hiszen Keresztes Szent János bármilyen zseniálisan írta is le az egész lelki életet; nem írhatott le mindent. S azóta eltelt már pár évszázad. A Katekizmus pedig 2000 év minden tapasztalatát összefoglalja.) Kezdődhet hát a játék a felrakott sakkfigurákkal, elkezdhetjük hát a gyakorlatban is megvalósítani mindezeket.
Feladat 94: Minden nap olvassuk a Katekizmust!
Kezdődhet hát a Szellemi páros ének, a dialógus Isten és a lélek között. Jó látni, hogy egyszer az Isten szól és a lélek válaszol; majd a lélek szól és Isten válaszol. Isten működik a lélekben, de az embernek a maga dolgát is meg kell tennie. Sőt, Isten működésére, a magunk dolgának megtevésével készülhetünk elő megfelelőképpen. Ami rajtunk múlik, azt nekünk kell megtenni. Belépünk tehát most újból a Belső Várkastélyba és hallgatjuk a világ legcsodálatosabb színdarabját, dialógusát. Sőt azt kell észrevennünk, hogy ez a párbeszéd a mi házunkban zajlik velünk és általunk. Isten a főszereplő, mi pedig társfőszereplők vagyunk ebben a színdarabban, ebben a párbeszédben.
Feladat 95: Párbeszéd Istennel!

752. Kép meditáció

Petra.

751. A Lélek sötét éjszakája 21.

Ezzel befejeztük a Lélek sötét éjszakájának tárgyalását. De ha a Kármelhegy útját és a Lélek sötét éjszakáját egy egységben nézzük – márpedig abban kell nézni, mert mindkettő a tisztulásról szól – akkor egy nagyon fontos részét fejeztük be Keresztes Szent János műveinek, lelkiségének. Egyfajta szempont, a tisztulás szempontja alapján néztük át az egész lelki életet. Most elkezdjük majd tárgyalni a Szellemi páros éneket, majd pedig az Élő szeretetlángot; melyek ugyanazt a lelki életet tárgyalják majd egy másik szempont szerint, egy magasabb szinten. Keresztes Szent János művei szervesen összetartoznak, egymást világítják meg, egymást magyarázzák.
Feladat 88: Lássuk meg a lelki élet összefüggéseit!                                                  
Miről is szólt a Lélek sötét éjszakája? A lélek passzív tisztulásáról. A Kármelhegy útja az aktív tisztulást tárgyalta. De tudjuk, hogy az aktív, általunk végzett tisztulás sohasem lehet tökéletes. A végső, tökéletes tisztulást Isten végzi el bennünk. Erről szólt a Lélek sötét éjszakája. S ez a passzív éjszaka már sokkal sötétebb volt, mint az aktív éjszaka. De természetesen ezeket az éjszakákat nem lehet egymástól elválasztani, szervesen összetartoznak, párhuzamosan folynak a lélekben. A passzív éjszakával kezdődik a lelki élet, amikor Isten belép életünkbe, amikor megszólít bennünket. Ezáltal elkezdődik a párbeszéd Isten és a lélek között. (Erről a párbeszédről fog majd szólni a Szellemi páros ének.) Fontos, hogy ez a párbeszéd kialakuljon Isten és az  ember között, fontos, hogy válaszoljunk Isten megszólítására. A mi válaszunkról, az aktív tisztulásról szólt a Kármelhegy útja.
Feladat 89: Válaszoljunk Isten szavára!
Megtörtént tehát a lélek teljes átalakulása, áthasonulása Istenhez, istenivé vált a lélek. A test már engedelmeskedik a léleknek. (Ezt érte el az érzéki rész aktív és passzív tisztulása. A Kármelhegy útjában és a Lélek sötét éjszakájában hallhattunk ezekről. Ebből is láthatjuk, hogy mennyire összefügg a két mű.) A lélek pedig már Istennek engedelmeskedik. (Ezt érte el a szellemi rész aktív és passzív tisztulása. A Kármelhegy útjában és a Lélek sötét éjszakájában hallhattunk ezekről. Ebből is láthatjuk, hogy mennyire összefügg e két mű.) Kialakult a teljes testi és lelki harmóniája az embernek. Eljutott a teljes szabadságra. Amikor bennünk és velünk kapcsolatban minden helyesen, Isten szándéka szerint működik.
Feladat 90: keressük isten akaratát!
Visszatérve a Belső Várkastély képéhez; amikor már belaktuk az egész várkastélyt, annak minden szobáját, alsó és felső részeit és minden tökéletesen működik, Isten akarata szerint. Most aztán egy nagy feladatunk van, végleg összekapcsolni a Belső Várkastélyt, annak szobáit – a Kármelhegy útjával és a Lélek sötét éjszakájával. Minden egyes szobát Keresztes Szent János e két műve alapján kell belaknunk, használnunk. Keresztes Szent János művei olyanok mint egy használati utasítás a Belső Várkastély lakásaihoz. Ezek mutatják meg és biztosítják a lakások biztonságos működését. Érdemes akár minden egyes lakást külön-külön is megnézni e használati utasítás alapján. Milyen részekből áll az a lakás, milyen bútorok vannak benne; ezek hogyan működnek, ezeket hogyan kell használnunk, mi az Isten akarata abban a lakásban, mi az Isten akarata ezekkel az eszközökkel, bútorokkal, hogyan működik abban a lakásban Isten, hogyan kell abban a lakásban együttműködnünk Istennel…
Feladat 91: Legyünk valóban otthon saját magunkban!

2012. május 23., szerda

750. Kép meditáció

Petra.

749. Napi kovász - május 28. Mk 10, 17-27

A gazdag ifjú története. Jézus megkedvelte őt. Meglátott benne valamit, ami megtetszett neki. Talán a buzgóságát… De a gazdag ifjú nem tudott végig menni az úton, mert gazdag volt. Itt ne csak az anyagi gazdagságra gondoljunk. Nem csak a pénzhez lehet ragaszkodni, de a lelki dolgokhoz is – ahogy azt Keresztes Szent János tanítja. Istenért mindenről le kell mondanunk; csak Istenhez szabad ragaszkodnunk.

748. Kép meditáció

Petra.

747. Napi kovász - május 27. Jn 20, 19-23

„Vegyétek a Szentlelket!” Jézus feltámadása után azonnal megadta a tanítványoknak a vigasztaló Szentlelket. Egy pillanatra sem hagyta árván őket. Sőt a Lélek már a világ teremtése óta jelen van a világban és munkálkodik a világban. Pünkösd „csak” egy látványos kiáradása a Léleknek. A Lélek folyamatosan jelen van és munkálkodik életünkben; de rajtunk is múlik az Ő tevékenysége. Nyissuk meg szívünket és fogadjuk be Őt mindig!

746. Kép meditáció

Elat Izrael legdélibb városa a Vörös tenger partján.

745. Napi kovász - május 26. Jn 21, 20-25

János, a szeretett tanítvány volt az, aki mindezeket leírta. Szemtanú volt. Ő egészen közel volt az Úrhoz, az Ő szívéhez; ezért tudott annyi mindent leírni. De még ő sem tudott mindent leírni Jézusról. Jézus története bennünk folytatódik. Nekünk kell életünkkel tovább írni ezt a történetet.

744. Kép meditáció

Jeruzsálem.

743. A Lélek sötét éjszakája 20.

„Rejtőzve.”
„…ez a beléje öntött szemlélődés, amelyben itt részesül, titkosan és szenvedőlegesen van beléöntve, tehát az érzéki rész érzékeinek s belső és külső tehetségeinek megkerülésével s azok tudta nélkül. Innét van az, hogy nemcsak attól az akadálytól szabadul meg, amelyet ezek a tehetségek természetükből és gyarlóságukból kifolyólag vetnének útjába, s nemcsak ez elől van elrejtőzve, hanem az ördög elől is. Ez ugyanis csakis az érzéki résznek tehetségeiből következtethet arra és ismerheti föl azt, hogy mi történik a lélekben; egyébként nem lát belé. Azért is, mennél szellemibb, bensőbb és az érzékektől távolabb eső valamely közlés: annál kevésbé képes az ördög arról tudomást szerezni.”  Ezért kell őrizni a kapukat, az érzékeket. S ezért nem szabad megmaradni a lelki életben az érzéki szinten. Egyébként az ördög „megtesz mindent, amit csak meg tud tenni, hogy felkavarja és megzavarja az érzéki részt, amelyre neki befolyása van.” Ha az ördögnek sikerül észrevennie a közléseket, akkor szívesen meghamisítja őket. „Amikor ellenben az Úristen személyesen látogatja meg, akkor igazolódik be tökéletesen az idézett verssor; mert akkor teljesen sötétben és rejtekben van ellensége elől, s úgy kapja a szellemi kegyelmeket Istentől.” „Ezt a kincset senki sem éri el máskép, mint a tökéletes belső megtisztulás, a mindenről való lemondás és az összes teremtmények elől való szellemi elrejtőzés révén. Mindez sötétben történik; az Istennel való szerető egyesülésben…”  Szinte az egész könyv összefoglalása volt ez a mondat!!! Egy lelki életi program. „Ily módon alakul át a lélek fokozatosan teljesen szellemivé.”
Feladat 85: A lényeget keressük mindig a lelki életben!
„Mikor házam már elpihent.”
„Ez annyit jelent, mintha azt mondaná, hogy: midőn az én lelkem felső részében már éppúgy elpihentek a vágyak és a tehetségek, mint az alsóban, elmentem az Istennel való isteni, szerető egyesülésre.”  Létrejön a lélek teljes és tökéletes harmóniája egy éjszaka által. Szinte összefoglalása az egész könyvnek: „A sötét éjszakának ama háborújában ugyanis – mint mondottuk – a lelket két irányban éri a támadás és a tisztulás, tudniillik érzéki és szellemi részében, illetve ezeknek érzékeiben, tehetségeiben és szenvedélyeiben. S ugyancsak kétféleképpen, érzéki és szellemi részében, ezeknek összes tehetségeiben és vágyaiban áll be azután a békesség és a nyugalom.”  Létrejön „a házasságkötés a lélek és Isten Fia között.” „Ezt az egyesülést nem lehet elérni nagyfokú tisztaság nélkül, ezt a tisztaságot pedig nem lehet megszerezni anélkül, hogy az ember teljesen lemondana az összes teremtett dolgokról s erősen gyakorolná az önmegtagadást és önsanyargatást.”
Feladat 86: Ezt a lelki életi programot próbáljuk megvalósítani!
„A boldog éjjelen titokban, hogy ne lásson ember, s ne lássak én se mást, utamra egy tűz szórt világot, az, mely szívemben ég, lobog.”
„…Istenen kívül semmivel sem foglalkozik, s csupán feléje halad. Megszabadult ugyanis azoktól az akadályoktól, amelyeket az alakok, a képek, és a természetes felfogások vetnek eléje; mert ezek szokták a lelket attól visszatartani, hogy mindenkorra Istennel egyesüljön.”  S végül kimondja a lényeges, mindent összefoglaló szavakat: „… a szeretet és a hit, amely ilyenkor szívében ég és azt Kedvese irányában epeszti, ez hajtja és vezeti a lelket, és röpíti Istene felé a magány útján, anélkül, hogy a lélek tudná, hogyan és miként történik ez.”  Szeretet és hit. Ez a lelki élet két legfontosabb szava. Ez a lelki élet két legfontosabb eszköze, az Istennel való egyesülés során.
Feladat 87: Törekedjünk a szeretetre és a hitre!

2012. május 20., vasárnap

742. Kép meditáció

Mária elszenderülésének bazilikája.

741. Vianney Szent János gondolata

„A legnagyobb szentek szenvedtek legtöbbet.”

Mert ők vannak legközelebb Jézushoz. Mert ők az Úr legjobb barátai. Mert ők a legnagyobb szenvedés közepette sem hagyják el Mesterüket. Mert tőlük bármit kérhet Megváltójuk. Mert ők az Úr barátai és nem béresek.

740. Kép meditáció

Kíváncsiság.

739. Napi kovász - május 25. Jn 21, 15-19

Péter háromszoros szeretet vallomása. Nagyon kellemetlen percek voltak ezek Péter számára, a háromszoros tagadás után. Amennyit távolodott a szeretett Mestertől, most annyit kellett neki visszafele mennie. Ugyanakkor, nagyon is felszabadító pillanatok voltak ezek Péter számára; felszabadult a tagadás bűne alól, és felszabadult a szeretetre. Ilyen a gyónás is: kellemetlen; de ugyanakkor végtelenül felszabadító.

738. Kép meditáció

Az Olajfák hegyén ...

737. Napi kovász - május 24. Jn 17, 20-26

Ima a hívőkért. Értünk is imádkozott az úr az utolsó vacsorán. Személy szerint értem is. Az egységért imádkozott az Úr. Ahogy az Atya és a Fiú egy, ahogy mi egyek vagyunk a Fiúval; úgy kell nekünk egymás között is egységre törekednünk

736. Kép meditáció

Jeruzsálem.

735. Napi kovász - május 23. Jn 17, 11b-19

Jézus főpapi imája. Jézus a világba küldi apostolait, tanítványait. Jézus nem akar kivenni bennünket a világban, de meg akar őrizni bennünket a világ szellemétől. Nekünk a világban kell helytállnunk. A világban kell tanúságot tennünk Jézusról. El kell vinnünk Jézust a világba, a világnak.

734. Kép meditáció

A Mária Magdolna orosz ortodox templom az Olajfák hegyén.

733. A Lélek sötét éjszakája 19.

7. „Ennek a lépcsőnek a hetedik foka heves vakmerőséget önt a lélekbe… hogy heves vakmerőséggel törjön előre.”  A szeretet mindent elhisz, mindent remél és mindenre képes. „Az ilyenek el is nyerik Istentől azt, amit örömmel kérnek tőle.”  De természetesen ez a vakmerőség egyben alázatos is.
Feladat 79: Adjunk át mindent Istennek! legyünk nagylelkűek, ahogy Ő is nagylelkű velünk szemben.
8. „A szeretetnek nyolcadik fokán a lélek megragadja, magához szorítja kedvesét…”  Természetesen ez csak nagyon rövid ideig tarthat ebben az életben.
Feladat 80: Ragaszkodjunk Istenhez teljes szívvel!
9. „A szeretetnek kilencedik fokán a lélek szelíd lángban ég. Ez a fok a tökéleteseké, akik már szelíden lángolnak Istenben.” Erről szól majd az Élő szeretetláng című műve. Ebből is látjuk, hogy Keresztes Szent János művei szerves egészet alkotnak.
Feladat 81: Lángoljunk és világítsunk Istenért!
10. A tízedik fok már nem ebbe az életbe való. Teljes Istenhez való hasonulás.
„Mert a szeretet hasonló a tűzhöz, amely mindig fölfelé lobog s arra törekszik, hogy belemerülhessen az ő szférájának közepébe.”  A tűz alapképe, alapszimbóluma Keresztes Szent Jánosnak és műveinek. Minden művében erről ír. Úgy is mondhatnánk, hogy megírta a tűz anatómiáját. Egyszer magáról a Tűzről ír, máskor a Tűzben égő fáról, ismét máskor pedig az égésről.
Feladat 82: Hagyjuk magunkat felemészteni Isten által!
A 21. fejezet Keresztes Szent János egész lelkiségének összefoglalása, lényege!!!
„Álruhában.”
Álruhában az ember elrejti és eltitkolja személyazonosságát. De ugyanakkor a választott álruha szívének vonzalmát is kifejezi. „Így tehát a jelmez, amelyet ez alkalommal visel, főleg három színű lesz, tudniillik: fehér, zöld és piros, amely színek az isteni erényeket jelentik, a hitet, a reményt és a szeretetet. Ezek nemcsak az ő kedvesének kegyelmét és szeretetét szerzik meg neki, hanem megvédik és nagy biztonságba helyezik három ellenségével szemben is.” (Hit az ördög ellen, remény a világ ellen, szeretet a test ellen.) Ezáltal a többi erényben is megerősödik. Ebbe a három erénybe kell beöltöznie. „Ez az a legmegfelelőbb előkészület arra, hogy a lélek Istennel egyesülhessen az ő három tehetsége, az emlékezet, az értelem és az akarat révén.” „…ezeknek az erényeknek az a feladatuk, hogy a lelket elvonják mindattól, ami kevesebb Istennél, ennek következményeképpen az a hatásuk, hogy egyesítik azt Ővele.”
Feladat 83: Elrejtőzésünk a világ elől, azt jelenti, hogy megnyílunk Isten felé. Erre törekedjünk!
„Ó boldog pillanat!”
A szabadság elérése valóban boldog pillanat volt a lélek számára.
Feladat 84: Törekedjünk a teljes szabadságra, felszabadulásra!

2012. május 19., szombat

732. Kép meditáció

Az aranykapu, amin a Messiás fog belépni, ezért van befalazva.

731. Vianney Szent János gondolata

 „Imádság soha nem vész el.”

Kisiskolás korunkban megtanultuk, hogy az energia nem vész el, csak átalakul. A lelki életben is van egy ilyen elpusztíthatatlan energia: az imádság. Olyan befektetés ez, ami megmarad az örök életre. Érdemes imádkozni. Érdemes időt és energiát szánni az imádságra.

730. Kép meditáció

Az Olajfák hegye.

729. Napi kovász - május 22. Jn 17, 1-11a

A Főpapi ima. Jézus az igazi Főpap, aki közbenjár a világért. Már nem állatáldozatokat mutat be, hanem saját magát áldozza fel a kereszten. Ő maga az áldozat és az áldozat bemutató. Ezért tökéletes az Ő áldozata, ezért tökéletes Főpap Ő.

728. Kép meditáció

Az Olajfák hegye, a Kedron patak völgyével.

727. Napi kovász - május 21. Jn 16, 29- 33

„Most már nyíltan beszélsz, nem képekben.” Kétfajta beszéd van. A nyílt szókimondás, és a képekben, hasonlatokban, parabolákban való beszéd. Van amikor csak az utóbbiakkal lehet valamit elmondani. Értenünk kell  ezt a szimbolikus  beszédet is.

726. Kép meditáció

A siratófal.

725. A Lélek sötét éjszakája 18.

Az isteni szeretet misztikus lépcsőjének tíz foka van Keresztes Szent János szerint. (Ne legyünk rabjai a számoknak, a számmisztikának! A Belső Várkastély 7 lakása? Az alázatosság 12 foka? A szeretet lépcsőjének 10 foka? Lépcsős János 30 foka? Ezek csak emberi számok.) Főleg nem azért kell ismernünk ezeket, hogy helymeghatározást végezzünk, akár magunkkal, akár másokkal kapcsolatban; hanem azért, hogy gyakoroljuk. Nézzük tehát e tíz fokot:
Feladat 72: A tíz fok lényegére figyeljünk!
1. Első foka üdvös betegséget hoz a lélekre. „Erre a betegségre és az összes dolgoktól való elszakadásra, amely az első lépés és az első fok az Istenhez vezető úton, világosan céloztunk fentebb, midőn beszéltünk arról a megsemmisülésről, amelyet a lélek érez, midőn ennek a szemlélődő tisztulásnak lépcsőjére kezd rálépni s midőn semmiféle dologban sem képes megnyugvást, örömet, vigasztalást vagy kielégítést találni.”  Erről az elszakadásról beszélt eddig. Most pedig tovább lép. Ezeket a dolgokat aztán a Szellemi páros énekben fogja bővebben kifejteni. Keresztes Szent János művei szervesen összefüggnek. Ugyanarról beszél csak más és más módon. Egyszer a fáról, egyszer a tűzről, egyszer az égésről…
Feladat 73: Szakadjunk el a dolgoktól!
2. „A második fok jellemző vonása, hogy a lélek szünet nélkül keresi Istent.” „Itt ezen a fokon a lélek annyira szorgos, hogy az összes dolgokban keresi kedvesét.”  
Feladat 74: Minden dologban Istent keressük!
3. „A szeretet lépcsőjének harmadik foka ez, amely a lelket arra bírja, hogy dolgozzék s felbuzdítja, hogy ne kövessen el mulasztást.” „Ezen a fokon kicsibe veszi a nagy munkát, amelyet kedveséért végezhet; keveselli a sok dolgot; rövid neki a hosszú munkaidő: mindez pedig annak a szeretetnek hatása, amely benne ég.” „..szíve mélyéből és igazán rosszabbnak tartja magát az összes többi lelkeknél…”
Feladat 75: Buzgón szolgáljuk az Urat!
4. „A szeretet lépcsőjének negyedik foka a lélekben, kedvesére való tekintetből, állandó szenvedést tart ébren, anélkül, hogy ebbe belefáradna.” „Ez pedig szellemi értelemben jelenti a léleknek belső elszakadását minden teremtménytől, amennyiben nem áll meg semminél és nem nyugszik meg semmiben.”
Feladat 76: A szenvedés se akadályozzon meg bennünket az Úr szolgálatában!
5. „E lépcsőnek ötödik fokán a lélek türelmetlenül vágyódik és eped Isten után. … Ezen a fokon a szerető lélek annyira van, hogy vagy el kell jutnia ahhoz, akit szeret vagy meg kell halnia.”
Feladat 77: Életbevágóan fontos keresnünk az Urat!
6. „A hatodik foknak az a sajátossága, hogy rajta a lélek könnyedén fut Isten felé.” 
Feladat 78: Győzzük le magunkban a lelki lustaságot!

2012. május 18., péntek

724. Kép meditáció

Mária elszenderülésének bazilikája Jeruzsálemben. Bencés apátság.

723. Vianney Szent János gondolata

 „A szentek soha nem panaszkodnak.”

Ez nem azt jelenti, hogy a szentek mindennel elégedettek, elégedettek a világgal, önmagukkal… Csak nem panaszkodással akarják megoldani a problémákat; sokkal inkább imával, áldozattal, tettekkel…

722. Kép meditáció

Dávid király sírja Jeruzsálemben.

721. Napi kovász - május 20. Mk 16, 15-20

Urunk mennybemenetele
Milyen jó, hogy elment Jézus és nem maradt testi voltában közöttünk! Ha itt maradt volna, akkor mindig csak egy helyen lenne; így azonban a világ minden részén, minden pillanatban találkozhatunk vele. Elmenetele által „rá vagyunk kényszerítve”, hogy mindenhol, mindenkiben, minden körülmények között keressük Őt. Elment és sokkal inkább itt maradt közöttünk.

720. Kép meditáció

Jézus megkenésének története mozaikon a Szent Sír bazilikában.

719. A Lélek sötét éjszakája 17.

„Egy titkos lépcsőn álruhában.”
„…titkosnak nevezi ezt a sötét szemlélődést…” „…az ember különösen a szeretet folytán lesz részesévé. Ez pedig titokban, az értelem és egyéb tehetségek természetes működésének tudta nélkül történik.”  Mindez nagyon is belül zajlik az emberben, leges legbelül. „S tényleg nemcsak az illető lélek nem veszi észre s nem érti, hanem egyáltalán senki, sőt még maga az ördög sem; nem pedig azért, mert a Mester, aki erre a tudományra tanít bent van lényegileg a lélekben, ahová nem tud behatolni sem ördög, sem érzék, sem értelem.”  Ezért kell minden más külsőtől elfordulni, mert ott az ördög is könnyen beavatkozhat. A legbiztosabb útra kell rálépni. Rövid az élet! Miért kísérleteznénk bizonytalan utakkal? Miért kalandoznánk fölöslegesen és időt pazarolva bizonytalan utakon?
Feladat 69: Legyünk láthatatlanok az ördög számára!
A hatásai miatt is titkos. Nem tudja kifejezni emberi nyelven. Mert nem az érzékein keresztül hatolt belé, és ezért nem is tudja elképzelni. „Ezen szemlélődésnek bölcsessége ugyanis Isten beszéde, s kizárólag a szellemi lélekhez van intézve…” „…a lelket elrejti önmagában.”  Láthatatlan, támadhatatlan lesz mások és önmaga számára. „Ebből tehát megint csak az következik, hogy ez a szemlélődés, mely a lelket Istenhez vezeti, tényleg titkos bölcsesség.”  S ezt a szemlélődést ne gondoljuk valamilyen titkos, kevesek számára elérhető tudománynak! Nézzük az Anyaszentegyház által elénk tárt hit szemével Istent, a világot, önmagunkat!
Feladat 70: A hit útján közeledjünk Isten felé!
„Ez a titkos bölcsesség egyúttal lépcső is.” „…a lélek felmászik, hogy megismerje és birtokába vegye az ég javait és kincseit.” „Szóval: erényről-erényre fognak haladni, mintegy lépcsőfokról-lépcsőfokra s meglátják majd az istenek Istenét Sionban.”  (Lépcsős Szent János, a keleti egyház misztikusa 30 lépcsőfokban írja le ezt a felemelkedést.) Fokról fokra Istenhez emelik, másrészt pedig önmagában megalázzák. És a kettő összefügg egymással.  Ez az evangéliumi paradoxon. „Azoknak a hatásoknak és közléseknek ugyanis, amelyek igazán Istentől valók, az a sajátosságuk van, hogy aki megalázza magát, az fölmagasztaltatik, aki fölmagasztalja magát, az megaláztatik.”  Rendes menete ennek a szemlélődő állapotnak – amíg el nem éri a nyugalmi állapotot – a hullámvasúthoz hasonlít: egyszer szenvedés és gyötrődés, máskor pedig jólét és boldogság. S ezek váltakoznak egymással. Mintha csak azért kapta volna a szenvedést, hogy annál jobban tudjon örülni a boldogságnak. S azért kapja a boldogságot, hogy kibírja a szenvedést. A két állapot jelentése: a szenvedés és a gyötrődés az önismeretben segít bennünket; a jólét és boldogság pedig Isten megismerésében. Amikor mindkettőben előrehaladt már, akkor elérkezik a nyugalom.
Feladat 71: Minden a javunkra válik. Ezzel a tudattal fogadjunk el mindent!

2012. május 17., csütörtök

718. Kép meditáció

A Golgotára vezető lépcső a Szent Sír bazilikában.

717. Vianney Szent János gondolata

 „Lehetetlen áhítattal elmélkedni a rózsafüzér titkairól, ha a bűn állapotában vagyunk.”

A kettő kizárja egymást.  Kegyelem és bűn nem fér meg egymás mellett. Nem lehet kétfele sántikálni. Vagy az egyik, vagy a másik. Következésképpen, ha el akarjuk kerülni a bűnt, imádkozzuk buzgón, áhítattal a rózsafüzért!

716. Kép meditáció

Freskó a Szent Sír bazilikában.

715. Napi kovász - május 19. Jn 16, 23b-28

Jézus az egyedüli közvetítő az Atya és az emberek között. Csak általa juthatunk el az Atyához. Csak általa ismerhetjük meg helyesen és teljesen az Atyát. Csak Általa és Benne teljesedhetnek be kéréseink és vágyaink. Kis Szent Teréz gondolatával élve: Jézus két szerető karja emel fel bennünket az Atyához.

714. Kép meditáció

Jézus megkenésének helye a Golgota sziklája alatt.

713. A Lélek sötét éjszakája 16.

„Ó boldog pillanat! Kisurranék csöndben titokban, mikor házam már elpihent.”
„… a lélek alacsony színvonalú cselekményei, szenvedélyei és vágyai ezzel az éjszakával mind ki voltak már oltva és elaludtak.” (Összes tehetségeit, szenvedélyeit, hajlamait és vágyait, amelyek érzéki és szellemi részében vannak.) „Ó, mily boldogság az a lélekre nézve, hogy kiszabadulhatott érzékiségének házából.”  Ezt csak az tudhatja, aki megtapasztalta. Ez a teljes és tökéletes szabadság útja. „Ekkor ismeri meg, hogy csakis a szellemi élet igazában szabad élet, hogy csak ez gazdagság; s hogy megbecsülhetetlen kincseket foglal magában.”
Feladat 66: Pihentessük el házunkat!
„Sötétben s biztosan, egy titkos lépcsőn, álruhában, ó boldog pillanat! Sötétben és rejtőzve-bújva, mikor házam már elpihent.”
A lélek úgy tudta legyőzni ellenségeit, hogy sötétben, három színű álruhát öltve, egy titkos lépcsőn ment ki házából. Ez a titkos lépcső nem más, mint az élő hit. A három színű álruha pedig, a három isteni erény: a hit, a remény, és a szeretet. (Ezekbe rejti el a három emberi képességet: az értelmet, az emlékező tehetséget, és az akaratot.)
Feladat 67: Fedezzük fel és használjuk ezt a titkos lépcsőt!
„Sötétben s biztosan.”
„Az a sötétség, amelyről a lélek itt beszél, amint már mondottuk, a belső, érzéki és szellemi törekvőképességekre és egyéb tehetségekre borul reá…” „…amely azt a szorongó érzést kelti benne, hogy el van idegenülve Istentől.”  A kapuk zárva vannak, a lélek biztonságban van, sem a világ, sem az ördög nem tud betörni a házba. „Innét van az, hogy minél sűrűbb sötétben van a lélek s mennél inkább kiürültek belőle természetes működései, annál nagyobb biztonságban halad.” „Ugyancsak az is következik ebből, hogy sötétben haladva, nemcsak nem tévedhet el, hanem még sokat is nyer, mert hiszen itt szerzi meg az erényeket.” „… most az Úristen, aki saját kezébe vette a dolgot, vezet téged a sötétben, mint a vakot szokás, vezet ott és arrafelé, ahol és amerre te mit sem ismersz, s ahol és amerre a magad szemével és a magad lábán, ha mégannyira igyekeznél is nem volnál képes haladni.”  Nagyon is rá kell hagyatkozni erre a biztos, isteni vezetőre. Sőt még jobban be kell hunynunk a szemünket, hogy még véletlenül se akadályozzuk önkéntelen mozdulatunkkal sem. A lélek „…a szenvedésben gyakorolja és megszerzi az erényeket és a lélek fokozatosan tisztul, bölcsebb és óvatosabb lesz.”  A lélek egyre nagyobb biztonságban van, mert a legjobb orvos és pedagógus vette kezelésbe. „Mert tényleg igaz, hogy minél jobban közeledik a lélek Őhozzá, annál sűrűbb sötétséget és annál mélységesebb homályt érez a saját gyöngesége miatt.”  A kegyelem fénye csak később válik valóban fénnyé a lélek számára, amikor már megtisztult bűneiből. A bűn sötétsége pedig kezdetben fény és élvezet számára. Össze van zavarodva az ember az eredeti bűn következtében. Ezért fontos számunkra a hit, hogy megtanuljunk helyesen gondolkodni és élni. Meg tudjuk különböztetni, hogy mi jó és mi rossz számunkra. Ezért nagyon fontos a katekizmus. „Itt azután, ebben a sötét felhőben, az Úristen közelében a lélek jól el van rejtve és biztonságban érzi magát. … s minden ellen tökéletesen megvédi és biztonságba helyezi…”
Feladat 68: A hit szemével nézzük a világot!

2012. május 16., szerda

712. Kép meditáció

Ahol Urunk testét megkenték olajjal.

711. Vianney Szent János gondolata

 „Isten szünet nélkül szól hozzánk az Ő jóra hívó gondolataival.”

Meg kell tanulnunk meghallani, felismerni ezeket, és meg kell tanulnunk válaszolni ezekre. Fontos, hogy kialakuljon egy valódi dialógus Isten és közöttünk. Egész életünkkel kell válaszolnunk Isten hívására.

710. Kép meditáció

Szent Márk a Szent Sír bazilikában.

709. Napi kovász - május 18. Jn 16, 20-23a

A szülés, születés hasonlata. Anya és gyermeke is vajúdik, majd együtt örülnek egymásnak. A gyermek fél a születéstől, mert jó neki anyja méhében és megszokta már. Pedig ha tudná, hogy milyen szép a világ és főleg milyen szép az ő édesanyja, akkor örülne neki. De ez az öröme is meglesz a fájdalom, a szorongatás után. Ugyanígy vagyunk mi is életünkben és halálunkban.


708. Kép meditáció

Szent Lukács a Szent Sír bazilikában.

707. A Lélek sötét éjszakája 15.

Isten is így égeti ki a lélekből annak gyarlóságait. Ugyanaz a kegyelem először kiégeti belőle a gonoszságot, majd önmagához hasonlóvá teszi. A kegyelem fájdalmas érzete nem a kegyelmen múlik, hanem a lélek bűnösségén.
Feladat 60: Akarjunk mi is megtisztulni!
„A szeretet tüzében égve.”
„E verssorban a lélek a szeretetnek előbb említett tüzéről beszél, amely – miként az anyagi tűz a fát – úgy gyújtja lángra a lelket a szemléletnek ebben a kínos éjszakájában.”  Vagyis a lélek nagy hasznot merít ebből a keserves kínlódásból,mert Isten iránti szenvedélyes szeretetre gyullad. Megtisztul a szeretete.
Feladat 61: Törekedjünk az egyre tisztább szeretetre!
Hogyan kell együttműködnünk Isten átalakító tevékenységével? Hogyan kell előkészülnünk? „Ez a szeretet pedig annál alkalmasabbnak és készültebbnek találja a lelket arra, hogy vele egyesüljön és megsebezze, minél jobban el vannak nyomva, elidegenedve és tehetetlenné téve összes vonzalmai minden, akár égi, akár földi dolog iránt s minél képtelenebb ezekben örömét találni.”  Vagyis egyszerű szavakkal kifejezve: meg kell néznünk, hogy miben leljük örömünket. Ha az bűnös vagy felesleges dolog, akkor azt el kell vetnünk magunktól. Isten legyen minden örömünk oka és célja. Istenben, Istenért leljük örömünket a dolgokban. Ebben kiváló eligazítást ad nekünk a katekizmus. Lényeges szentírási hely ezzel kapcsolatban a főparancs: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és teljes erődből! Erről szól Keresztes Szent János tanítása. Mit nem adtunk át még az Úrnak magunkból? A fának egészen tűzzé kell válnia, kivetve magából minden szennyeződést.
Feladat 62: Vizsgáljuk meg örömeinket, és vessük el magunktól a hamisakat!
Ez a rettenetes éjszaka nem egyéb, mint tisztítóhely. Földi tisztítóhely. Ha ez nem elég, akkor majd jön a halál után a túlvilági tisztítóhely; mert a mennybe csak egészen tisztán juthatunk be. Egészen katolikus és logikus gondolkodás. „A szív tisztasága ugyanis nem egyéb, mint Istennek szeretete és kegyelme.” „Azért is az Istenre irányuló ezen annyira fennkölt érzelemhez és szeretethez nem is jut el az ember, hacsak nem ment át előbb sok szenvedésen és tisztulásának nagy részén. Ellenben más, alacsonyabb fokokhoz, amelyek gyakran előfordulnak, nincs szükség ekkora tisztulásra.”
Feladat 63: Át kell alakulnunk!
Néha ezen isteni tűz inkább az akaratot, vagy csak az akaratot érinti, és hidegen hagyja az értelmet. Néha viszont pontosan fordítva történik, az értelmet érinti meg, és az akaratot hagyja hidegen. Ahogy a földi tűznek is két tulajdonsága van: melegít és világít. Ezáltal jobban megértjük értelmünk és akaratunk belső működését. (Amikor például az értelmünk teljesen áttüzesedik, az akaratunk azonban nem; vagy pontosan fordítva: az akaratunk lobog a szeretettől, az értelmünk azonban nem ért semmit.) Jó látni a lelki életi összefüggéseket, hogyan is működnek a lélek részei.
Feladat 64: Figyeljük meg lelki működésünket és vonjuk le a szükséges következtetéseket! Gyűjtsünk tapasztalatot!
Egyéb hatásai e sötét éjszakának. Az akarat és az értelem, mint két lelki tehetség együttes tisztuláson megy keresztül. Elmondhatjuk, hogy minden megtisztul az emberben, aminek meg kell tisztulnia. Lángra lobban az akarat hajlama. Kész volna az ilyen lélek akár ezer halált is elszenvednie, csakhogy Istennek kedvére tehessen. „Nagy vakmerőséggel tesz rendkívüli és szokatlan dolgokat, olyképpen és akkor, amint erre alkalom kínálkozik, csak azért, hogy találkozhassék azzal, amit az ő lelke szeret.”  Szerető epedések árasztják el. Ugyanakkor „… értelmét nézve – mivel az még sötétben van – érdemetlennek és nyomorultnak érzi magát.” Lassan átalakul az ember és istenivé válik.
Feladat 65: Adjunk át mindent az Úrnak, hogy azt megtisztítsa!

706. Napnyugta 3.

705. Napnyugta 2.

704. Napnyugta 1.

2012. május 15., kedd

703. Kép meditáció

Szent János a Szent Sír bazilikában.

702. Vianney Szent János gondolata

 „Gyermekeim! Szent Antal példája alapján legyünk mindig készen a küzdelemre!”

A lelki életben sosem pihenhetünk. A lelki életben soha nem tehetjük karba a kezünket. A lelki életben soha nem mehetünk szabadságra. Az ördög sosem fárad el kísérteni bennünket. Nekünk is mindig késznek kell lenni a küzdelemre.

701. Kép meditáció

Szent Máté a Szent Sír bazilikában.

700. Napi kovász - május 17. Jn 16, 16-20

Mi az hogy rövid idő? Valóban az idő mennyire relatív! Van amikor öt kellemetlen perc évmillióknak tűnik. S van amikor egy hosszú élet is egy pillanat alatt eltűnik. A szeretet teszi elviselhetővé, röviddé az időt.


699. Kép meditáció

A Szent Sír bazilika.

698. A Lélek sötét éjszakája 14.

Megkezdődik az átalakulás. Ez az éjszaka ugyan elhomályosítja a lelket, de ezt azért teszi, hogy megvilágosítsa és fényt adjon neki. Az ellentétek megkínozzák egymást. „… két ellentétes járulék nem maradhat meg egy alanyban.”  Az értelemnek, az akaratnak át kell mennie ezen a folyamaton, tisztuláson, szenvedésen. Az átprogramozás szenvedéssel jár. Ahhoz, hogy beléphessünk a menyegzőre, ahhoz meg kell mosakodnunk és fel kell öltöznünk. Ez „szenvedéssel” jár. Gondoljunk a zsidók negyven éves pusztai vándorlására. Meg kellett tisztulniuk, mielőtt beléptek volna az ígéret földjére. Ami, aki pedig nem volt alkalmas rá, hogy belépjen az elpusztult a sivatagi vándorlás idején. Így kell nekünk is mindent elpusztítanunk, ami nem alkalmas arra, hogy belépjen velünk Isten országába. Át kell alakulnunk, „…mivel a léleknek az a rendeltetése, hogy a tökéletesség állapotában megszámlálhatatlan kincset bírjon és élvezzen ajándékokból és erényekből, amelyek majd gazdagítják állagát és tehetségeit.”  
Feladat 56: Úgy tekintsünk lelki tisztulásunkra, mint ami a legnagyobb jó életünkben!
De hogy van az, hogy Isten sok szeretettel küldött ajándéka ennyi szenvedést okoz a léleknek? „…okot szolgáltat a szenvedésre az a gyöngeség és tökéletlenség, amely akkor még megvan a lélekben s azok az ellentétes tulajdonságok, amelyek benne gyökereznek s útját állják ez édesség élvezetének. Így azután, midőn rátűz az isteni fény, a léleknek az említett módon sok szenvedést okoz.”
Feladat 57: Azonosuljunk a kegyelmekkel!
A legfontosabb fejezet (II. 10.) Keresztes Szent János összes műveiben!!! Egy hasonlattal megmagyarázza az egész lelki életet. Ezzel az egy képpel szemléltetni lehet tanításának lényegét. Később máshol is visszatér ehhez a képhez. Ha ezt a képet, hasonlatot megértjük, akkor megértjük Keresztes Szent János egész tanítását.
Feladat 58: Tanulmányozzuk, elmélkedjük át jól ezt a hasonlatot!
„Hogy jobban megvilágítsuk a mondottakat és mondandókat, azt akarjuk itt megjegyezni, hogy ez a tisztító és szeretetteljes ismeret vagy isteni fény, amelyről szó volt, éppúgy viselkedik a lélekkel szemben, éppúgy tisztítja és készíti elő a vele való tökéletes egyesülésre, amint teszi azt a tűz a fával, amelyet önmagához akar áthasonítani. Mikor ugyanis az anyagi tűz megtámadja a fát, első dolga, hogy elkezdi szárítani, kiűzi belőle a nedvességet, úgyhogy a fa valósággal kisírja, kikönnyezi magából a benne levő vizet. Azután pedig feketévé, sötétté, csúnyává, rossz szagúvá teszi; mikor pedig lassan-lassan kiszárad, fokozatosan világosabbá alakítja át s kidobja belőle azokat a sötét és csúnya tulajdonságokat, amelyek útját állják meggyulladásának, végül pedig elkezdi kívülről megtüzesíteni és izzóvá tenni, úgyhogy hasonlóvá és épp olyan széppé lesz, mint maga a tűz. Mikor azután egyszer ennyire van, akkor már a fában nem maradt meg semmiféle, a fát jellemző cselekvés vagy szenvedés s eltekintve attól, hogy mennyiség és súly tekintetében nem olyan könnyed és finom, mint a tűz, egyébként ez utóbbinak sajátságait vette fel és annak hatásait gyakorolja, mert száraz s mint száraz anyag izzó s mint izzó anyag melegít, fényt áraszt és világít s azonkívül sokkal könnyebb, mint azelőtt volt. Mindezeket a sajátságokat a tűz hozza benne létre.”
Feladat 59: Azonosuljunk az isteni Tűzzel!

2012. május 14., hétfő

697. Kép meditáció

A Szent Sír bazilika kupolája alatt.

696. Vianney Szent János gondolata

  „Neked el kell fogadnod keresztedet; s ha te erős lélekkel hordozod, akkor az el fog vinni téged a Mennybe.”

A keresztben hatalmas erők vannak. Félelmetesnek tűnik. Az ember pedig nagyon gyengének tűnik a kereszten. De a kereszt furcsasága, hogy amikor gyengének látszunk, valójában akkor vagyunk erősek.


695. Kép meditáció

Világ Világossága.

694. Napi kovász - május 16. Jn 16, 12-15

A Szentlélek vezet el bennünket a teljes igazságra. Vagyis még nem vagyunk a teljes igazság birtokában. Ez a tudat alázatra kell hogy vezessen bennünket. Alázattal kell tanítanunk a már megismert igazságot. Alázattal kell viszonyulnunk másokhoz, mások tudásához. Alázattal kell keresnünk a teljes igazságot a többi emberrel együtt. Alázattal kell együttműködnünk a Szentlélekkel.


693. Kép meditáció

A Szent Sír bazilika kupolája.

692. A Lélek sötét éjszakája 13.

„Sötét nagy éjszakán.”
Ez a szemlélődés, nem csak éjszaka, de szenvedés és kín is. Beöntött szemlélődés, misztikus teológia.
„Ebben Isten a lelket titokzatos módon tanítja és oktatja a tökéletes szeretetre, a lélek pedig nem tesz egyebet, minthogy szeretettel figyel Istenre, hallgatja Őt és magába fogadja az Ő világosságát, anélkül, hogy értené, miféle dolog ez a beöntött szemlélődés.”  Hatása, hogy megtisztítja és megvilágosítja a lelket. „Szóval ugyanaz a szeretetteljes Bölcsesség, amely az üdvözült lelkeket tisztítja és megvilágosítja, ugyanaz tisztítja és világosítja meg itt a lelket.”  Ilyen értelemben beszélhetünk öt éjszakáról, a tisztító tűzzel együtt. Azért érzi a lélek Isten szeretetteljes megvilágosító működését sötétnek és fájdalmasnak; mert természetében még gyenge, főleg szellemi részében. Különböző mértékben élhetjük át ezt a sötétséget és fájdalmat; az egészen enyhétől az Istentől való eltaszítottság mértékéig.  Attól függően, hogy mennyire vagyunk bűnösök és hogy Istennek milyen tervei vannak velünk.
Feladat 51: Engedjük, hogy Isten megtisztítson bennünket bűneinktől!
Más egyéb fájdalmakat is át kell élnie a léleknek. Mindenkinek mást és mást, különböző ideig életállapota szerint. Ebben is alkalmazkodik Isten a lélekhez. (Istentől való elhagyatottság, ami most már örökké tart… mindenkitől való elhagyatottság… a teljes szegénység és nyomorúság érzete… szinte elevenen száll le a pokolba, hogy ott megtisztuljon a tisztító tűzben…) Az ember minden részében, ahol tisztulnia kell; létrejön egyfajta szenvedés. „Mert az érzéki rész a szárazság következtében tisztul meg, a tehetségek pedig az ő benyomásaiknak ürességében, míg ellenben a szellem a sűrű sötétségben.”  Nagyon egyszerű a képlet: belépni a mennyországba csak menyegzős ruhában lehet. Ennek felvétele pedig tisztulással jár.
Feladat 52: Tekintsünk így szenvedéseinkre!
„Következésképpen az a lélek, amely átesik ezen a sötét éjszakán s abban alaposan megtisztul: vagy egyáltalában nem jut a tisztítótűzbe, vagy pedig csak nagyon rövid ideig marad benne, mert hiszen több haszonnal jár itt egy órai szenvedés, mint ott a hosszan tartó.”  Érdemes együttműködni a tisztulással, szenvedéssel; érdemes elfogadni azokat. (Látjuk tehát, hogy az öt éjszaka, beleértve a tisztító tüzet is, tulajdonképpen egy éjszaka.)
Feladat 53: Vegyük fel és őrizzük menyegzős ruhánkat!
További szenvedések: nem talál vigasztalást semmiféle könyvben vagy lelki vezetőnél. Nem mindenkinél található meg ez, hiszen személytől függő a tisztulás, a szenvedés mértéke és ideje. Minél nagyobb annál magasabbra jut a lelki életben.
Feladat 54: Istennél keressünk vigaszt elsősorban!
További szenvedések: nem képes többé szívét és elméjét Istenhez emelni. Imádsága száraz és öröm nélküli. Teljes sötétség borul rá.
Feladat 55: Tekintsünk így a lelki szárazságra!

2012. május 13., vasárnap

691. Kép meditáció

A Szent Sír bazilika.

690. Vianney Szent János gondolata.

 „Isten az Ő barátait arra hívja, hogy hordozzák keresztjét az Ő követésében.”

A barátság egyesít. Egyesíti, megosztja a javakat, de a szenvedéseket is. Az igazán mély barátságban még a kereszteken is osztoznak. A barátságban ez természetes.


689. Kép meditáció

Részlet a Szent Sír bazilikából.

688. Napi kovász - május 15. Jn 16, 5b - 11

Elment az Úr. Ezzel szomorúság töltötte el mindnyájunk szívét. De elküldte a Vigasztaló Szentlelket. Ezzel viszont végtelen örömet öntött a szívünkbe. Új távlatok nyílnak az emberiség és minden ember életében. Helyes irányba kell terelni szomorúságunkat és örömünket, az Úrra kell őket irányítani.


687. Kép meditáció

A Szent Sír bazilika kupolája.

686. A Lélek sötét éjszakája 12.

Az éjszaka, a tisztulás tehát rendrakást jelent, hogy az ember minden része helyesen, Isten akarata szerint működjön. S ehhez szükségünk van egy tervrajzra, az eredeti tervrajzra – ami az emberről készült; s ez a hit. (S ennek egyik legtökéletesebb összefoglalása a katekizmus.) Vagyis minél jobban erre a hitre építjük az életünket, a tisztulás is annál tökéletesebb lesz. Nagyon egyszerű, de nagyszerű módon kifejezve: minél többet olvassuk a katekizmust és minél jobban próbáljuk azt megvalósítani – annál jobban haladunk a lelki életben, annál jobban tudunk majd együttműködni Isten kegyelmével.
Feladat 48: Minden nap olvassuk a Katekizmust!
Hogyan történik ez a tisztulás, rendrakás? „Azért pőrére vetkőzteti tehetségeiket, vonzalmaikat, érzékeiket, még pedig a szellemieket is, meg az anyagiakat is, a belsőket is és a külsőket is, olyannyira, hogy az értelem sötétben marad, az akarat szárazon, az emlékezet üresen, a léleknek vonzalmai  pedig a legnagyobb szomorúságban, keserűségben és szorongásban, mert Isten megvonja tőlük azt az élvezetes érzést, amelyet a szellemi javakból merítettek.”  Ezzel a folyamattal kell a léleknek együttműködnie. Mert mi erre egyedül képtelenek vagyunk. De Isten semmit sem tesz akaratunk ellenére. Vagyis a magunk dolgát nekünk kell megtenni. Legalább ne akadályozzuk Isten működését. Tehát a négyfajta tisztulás egymás mellett zajlik egy időben. Isten elkezdi tisztogatni szellemünket, amivel nekünk együtt kell működni. S ez a tisztulás az érzéki részt is eléri, amivel – megint csak – nekünk együtt kell működni. Vagyis fölösleges az olyan kérdés, hogy most melyik  éjszakában, tisztulásban vagyunk bent. Mert egyszerre vagyunk bent, mind a négyben – persze különböző mértékben, állapotunknak, bűnösségünknek megfelelően. (A Belső Várkastély különböző lakásaival kapcsolatban is erre a következtetésre jutottunk.)
Feladat 49: Együttműködés Isten akaratával!
„Sötét nagy éjszakán, a szeretet tüzében égve, ó boldog pillanat! Kisurranék csöndben, titokban, mikor házam már elpihent.”
Egy nagyon fontos rész ez, amelyben az egész lelki életet összefoglalja. (IV.)
Mindez a szellem tisztulásáról, szemlélődéséről, mezítelenségéről és szegénységéről szól. Mintha ezt mondaná a lélek: „…sötétség borult elmémre, szorongatás fogta el akaratomat, bánat és szomorúság töltötte el emlékezetemet, úgyhogy sötétben maradtam, a tiszta hitben… s csupán csak az akaratomat izgatták az Isten iránti szeretetnek fájdalmai, bánatos érzései és epedései. Ekkor surrantam ki önmagamból, vagyis elhagytam az én alacsony színvonalú megértésemet, az én gyönge természetű szeretetemet s Isten élvezetének azt a szűkös és szegényes módját: anélkül, hogy az érzékiség vagy az ördög ebben akadályoztak volna.” „…én pedig az említett fogyatékos érintkezés és működés köréből kiosonva eljutottam a helyes működéshez és Istennel való megfelelő érintkezéshez. Ezt úgy kell érteni, hogy az én értelmem kisurrant önmagából; emberiből Istenivé lett.”  A tisztulásnak, az éjszakának, az átváltozásnak ez a célja. „Az én akaratom szintén kiment önmagából, s istenivé változott; mert amióta eggyé lett az isteni szeretettel, már nem azzal a korlátolt erővel és elevenséggel szeret, mint azelőtt, hanem szeret az isteni Szellem erejével és tisztaságával.” „De átalakult maga az emlékezet is, hogy tárháza legyen minden örök gondolatnak, amely Isten dicsőségét hirdeti. Egy szóval ez éjszakának és a régi ember e megtisztulásának révén az összes lelki erők és vonzalmak megújulnak, isteni természetűekké és gyönyörűségesekké válnak.”  Ezen kell nekünk is munkálkodnunk.
Feladat 50: Isten akaratát kell megvalósítanunk!

2012. május 12., szombat

685. Kép meditáció

Részlet a Szent Sír bazilikából.

684. Vianney Szent János gondolata

 „Mindaz, amit nem ajánlunk fel az Úrnak, csak üres semmiség.”

Felajánlásunk a célt, az irányt határozza meg. Mindaz a dolog, ami nem a végső jóra, Istenre irányul, igazából értéktelen. S mindaz a dolog - legyen az a legapróbb, semminek látszó dolog is – ami Istenre, mint a végső jóra irányul, életünk legértékesebb része.

683. Kép meditáció

Ahol megtalálták Jézus Keresztjét, a Golgota sziklája alatti rész. Szent Ilona kápolna a Szent Sír bazilikában.

682. Napi kovász - május 14. Jn 15, 26 - 16, 4

Egészen mély egység alakul ki köztünk és az Úr között. A Szentlélekben. Most már egy Lelkünk van Vele. Életünkben is teljesen azonosulunk Ővele. Ugyanaz lesz a sorsunk, az életünk… Ez a lelki élet feladata: azonosulni Krisztussal minden szinten.


681. Kép meditáció

A jeruzsálemi fal.

680. A Lélek sötét éjszakája 11.

A 3. fejezet egy nagyon fontos része a könyvnek, amely által nagyon sok mindent jobban  meg tudunk érteni a lelkiéletben. Mi az alaptételünk? A léleknek egyesülnie kell Istennel, s ezért fel kell vennie menyegzős köntösét, vagyis meg kell tisztulnia, át kell mennie a sötét, tisztító éjszakákon.
Feladat 45: Miért vagyunk a világban? – Teszi fel a kérdést a Katekizmus.
Hány éjszaka is van valójában? Különböző szempontok szerint különböző számú éjszakákról beszélhetünk. 1? 2? 3? 4? 5? Keresztes Szent János hol kettőről, hol háromról, hol négyről beszél, sőt egy ötödiket is megemlít. Az ötödik a halál utáni tisztítótűz. (Ha az életünkben nem tisztultunk meg eléggé, akkor a halálunk után kell megtisztulnunk. Abszolút logikus katolikus tanítás.) Kettő: az aktív éjszaka és a passzív. Amikor önmagunkat tisztogatjuk – ami sohasem tökéletes; és amikor Isten kezd el tisztogatni bennünket. Kettő: az érzéki, alsó rész megtisztulása; és a szellemi, felső rész megtisztulása. Ha mindegyiket különvesszük, akkor négy tisztulásról beszélhetünk. (Az érzéki rész aktív tisztulása – Kármelhegy útja, a szellemi rész aktív tisztulása – Kármelhegy útja, az érzéki rész passzív tisztulása – A lélek sötét éjszakája és a szellemi rész passzív tisztulása – A lélek sötét éjszakája.) De tulajdonképpen beszélhetünk egyetlen egy éjszakáról is, s annak különböző fázisairól, részeiről. Mindenkinél más és más ez az éjszaka. Mindenkihez külön-külön alkalmazkodik az Úr, mind időben, mind módszerben. (Mert a bűneink, tisztulásunk okai is különbözőek.) Éppen ezért nem szabad szolgai módon magunkra alkalmazni Keresztes Szent János tanítását. A lényeget, a logikát értsük meg és azt vonatkoztassuk magunkra. (Egészen érdekes dolog, hogy van egyfajta éjszaka, amiről nem beszélt Szent János, s amit csak a XX. században fedezett fel Szent Terézia Benedikta, Edith Stein; s ez az éjszaka pedig: a kollektív éjszaka. Amikor ugyanazt az éjszakát, ugyan azt a tisztulást éli át egyszerre több ember.)
Feladat 46: Fedezzük fel saját lelki tisztulásunkat!
Milyen sorrendben következnek, éljük át az éjszakákat? Keresztes Szent János műveiben a sorrend a következő: az érzéki rész aktív éjszakája, a szellemi rész aktív éjszakája, az érzéki rész passzív éjszakája, és végül a szellemi rész passzív éjszakája. Hajlandók volnánk azt hinni, hogy mindannyiunk lelki életében ugyanez a sorrend. Pedig ez nem így van. Ez csak egy írói, technikai sorrend. „Az egyik ugyanis sohasem tisztul meg jól a másik nélkül, s az érzéki rész alapos megtisztulásáról csak akkor lehet szó, ha ez a folyamat a szellemen kezdődik. Éppen azért az érzéki résznek éjjele, amelyről beszéltünk, nem annyira tisztulás, mint inkább a törekvő képességnek bizonyos megjavítása és megfegyelmezése. Ennek oka az, hogy az érzéki résznek összes rendellenességei és gyarlóságai a szellemben gyökereznek és abból merítik erejüket; s éppen azért, amíg ez utóbbiak rossz szokásai, lázongó indulatai és bűnös hajlamai nincsenek kiküszöbölve, az előbbi sem tud igazában megtisztulni.”  Tehát valójában egyetlen egy éjszaka van, s annak különböző részei, amik szorosan összetartoznak. S a szellemi tisztulás a legfontosabb. Ez játssza a főszerepet a lélek  tisztulásában. Logikus, hiszen felülről árad a kegyelem. Kell idő, amíg az ember alsó részeihez ér. Csak azért kezdjük el tisztogatni az alsó, érzéki részt; mert már a felső, szellemi részt megérintette Isten, a felső, szellemi rész már elkezdett tisztulni.
Feladat 47: Működjünk együtt az Úr tisztító működésével!