2011. október 2., vasárnap

29. A szépség szeretete (Filokália)

"Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!"

A Keleti Egyház Jézus-imája. Egy módszer az összeszedettség eléréséhez.
Ez a rövid ima hitünk foglalata. Ahogyan azt Assisi Szent Ferenc megfogalmazta:
"Ki vagy Te, Uram, és ki vagyok én, férgecske szolgád!"
Ugyanezt fejezi ki az Úr imája is, a Miatyánk. Első részében megvalljuk azt, hogy ki az Isten; a másodikban pedig, hogy ki az ember. Tökéletes önismeret. Alázat. Igazságban való járás - ahogyan Avilai Szent Teréz megfogalmazta az alázatot.
Kelet és nyugat lelki tanítása megegyezik.

Nem a félelem, nem a menekülés; hanem a szeretet az igazi hajtóerő.

Mindenkinek fel kell építenie saját belső várkastélyát szívében, ahol találkozhat az élő Istennel.

Mi az életünk célja? Teszi fel a kérdést a Filokália, ahogy a régi katekézisek is.
Minden ezért a célért van. Hogy Istennel egyesüljünk.

Filokália. Vagyis a szépség szeretete, t. i. az erényé vagy a lelki szépségé.

27. Misszionáriusok tíz pontja - V.

Jellemző tulajdonságaid legyenek: engedelmesség, szegénység, tisztaság, alázat, imádságos élet, hit, remény, szeretet, türelem... és a többi erények!

A misszionáriusnak Krisztust, az Ő életét, tulajdonságait kell magára öltenie.