2012. június 29., péntek

832. Kép meditáció

A király sírok petrában.

831. Napi kovász - július 4. Mt 9, 1-8

A béna csak testi gyógyulást akart; de Jézus az egész embert nézte, az egész ember gyógyulását akarta. Mi is hányszor és hányszor csak a részleteket látjuk magunkból, a világból, a világ eseményeiből, Istenből. És sokszor éppen ezért nem értjük Isten akaratát, csodálkozunk rajta; csodálkozunk azon, hogy nem teljesülnek kéréseink, hogy nem úgy teljesülnek ahogy azt mi vártuk.


2012. június 28., csütörtök

830. Kép meditáció

Petra csúcsain.

829. Napi kovász - július 4. Mt 8, 28-34

A mai evangéliumi történetben mindenki Jézus ellen van: az ördögök, a megszállottak, a város lakói. Az ördögöket értjük. A gonosz mindig Isten ellen van. A megszállottak és a város lakói azonban nem látják szomorú sorsukat, nem látják a Jézusban hozzájuk elérkezett megváltást. Mi is sokszor így vagyunk. Elszalasztjuk a hatalmas lehetőségeket. Mi is így vagyunk?


2012. június 27., szerda

828. Kép meditáció

Mi volt előbb a szikla vagy a templom?

827. Napi kovász - július 3. Jn 20, 24-29

Tamás apostol találkozik a eltámadt Jézussal. Tamás egészen emberi módon közeledik Jézushoz. Emberi okoskodással, kétségekkel. Jézus pedig egészen isteni módon közeledik Tamáshoz. Irgalmasan, megbocsátó módon, nem eltaszítva, hanem felemelve. Vigyük oda emberségünket Istenhez!2012. június 24., vasárnap

826. Kép meditáció

Petra kolostora és alatta a város.

825. Napi kovász - július 2. Lk 1, 39-56

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél. Sarlós Boldogasszony. Az emberi kommunikáció gazdagságát mutatja a mai evangéliumi történet. Emberi és isteni szinten. Testi és lelki szinten. Szavakkal és szavak nélkül. És mindegyiknek a lényege: a szeretet. A szeretet eme kommunikációs gazdagságát kell megtanulnunk.

2012. június 23., szombat

824. Kép meditáció

Petra. Kolostor a csúcson.

823. Napi kovász - július 1. Mk 5, 21-43

„Leányom, hited meggyógyított téged.” „Ne félj, csak higgy!” Jézus mindig a hitet keresi az emberekben. Valóban csodákra képes a hit. S ha nincs is bennünk elegendő hit, de legalább a hit utáni vágy meg van bennünk, az már elegendő. Hiszen ki állíthatná hogy van elegendő hite? A hit utáni vágy, az a mustármagnyi hit, ami már elégséges, ami már csodákra képes, s amit Jézus keres bennünk.


2012. június 22., péntek

822. Kép meditáció

Sziklába vájt hit.

821. Napi kovász - június 30. Mt 8, 5-17

Jézus meggyógyítja a százados szolgáját, majd Péter anyósát végül sok más beteget. Jézus egész élete egy hatalmas gyógyítás volt. Folyamatos szolgálat, mások segítése, meggyógyítása. A mi életünk sem lehet más, nem lehet önző, magunk felé forduló. Amennyire segítünk másokat, annyira tudjuk befogadni Isten segítségét.

2012. június 21., csütörtök

820. Kép meditáció

Sziklába vájt építészeti csoda.

819. Napi kovász - június 29. Mt 16, 13-19

Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe. „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ne akárkinek a véleményére legyünk kíváncsiak! Ne a közvélemény kutatókat kérdezzük meg! Péter, meg Pál, meg az Egyház véleményére legyünk kíváncsiak! Az Egyházra, az Egyház tanítására építsük életünket!

818. Kép meditáció

Petra kolostora a hegytetőn.

817. Napi kovász - június 28. Mt 7, 21-29

Sziklára kell építenünk életünket. Vagyis nem csak egyes részeinket kell odaadni az Istennek, hanem egész valónkat, mindent, minden részünket. Így építjük sziklára életünket. Hány százalékban adtuk át magunkat Istennek? Persze ezt nem lehet megmondani, de nem is kell. Hiszen ez egy állandó feladat, állandó küzdelem az életünkben. De legalább a szándék legyen meg!

2012. június 20., szerda

816. Kép meditáció

Magasság és mélység Petrában.

815. Napi kovász - június 27. Mt 22, 34-40

Egy farizeus alattomos szándékkal kérdést intézett Jézushoz. Jézus azonban egészen tiszta szívvel válaszolt neki. Jézus mindig tiszta szívvel válaszol kérdéseinkre, Jézus mindig tiszta szívvel fordul felénk. Vajon mi, milyen szívvel intézzük kérdéseinket Jézushoz? Vajon mi, milyen szívvel fordulunk Jézus felé?

814. Kép meditáció

Tévedés! Nem pusztult el, csak kifáradt a sok túrista hordozásában.

813. Napi kovász - június 26. Mt 7, 6. 12-14

Jézus az Ő tanításában az Ószövetség bölcsesség irodalmát is folytatja. Nem csak „újdonságokat” mond, hanem olyan emberi örök igazságokat is, amik  minden vallásban fellelhetők. Ezen az emberi szinten is a bölcsességre kell törekednünk; aztán pedig fel kell emelnünk az Evangélium szintjére.

2012. június 19., kedd

812. Kép meditáció

A mélységben a sziklába vésett Petra.

811. Napi kovász - június 25. Mt 7, 1-5

A földi igazságosságot kettős mérleggel szokták ábrázolni. Két serpenyő van a mérlegen és ki kell azokat egyenlíteni. Erről a kettős mérlegről szoktuk mondani, hogy nincs igazság a földön. Valójában azonban csak egy serpenyő van a mérlegen. Amilyen mértékkel mérünk másoknak, ugyanolyan mértékkel mérünk magunknak is. Minél kisebb mértékkel mérünk másoknak, annál inkább mértékkel mérünk magunknak is. Ezért érezzük igazságtalannak a földi igazságot.

810. Kép meditáció

Középen a völgyben Petra látszódik.

809. Napi kovász - június 24. Lk 1, 57-66. 80

„Erre mindnyájan meglepődtek.” A választott népnek, a rokonságnak, de még a családnak is megvolt a maga elképzelése az üdvösség történetről, János sorsáról. Isten elképzelése azonban mindenkit meglepett. Erre senki sem számított. Az Istennel kapcsolatban, Vele párbeszédben készüljünk fel ezekre a meglepetésekre! Isten a meglepetések Istene. (Valójában minél jobban ráhangolódunk Istenre, az Ő akaratára, tanítására, annál kevésbé fog bennünket meglepetésként érni az Ő elképzelése.

2012. június 18., hétfő

808. Kép meditáció

Sziklába vájt szikla lépcső.

807. Napi kovász - június 23. Jn 19, 25-37

Jézust keresztre feszítették. Különböző típusú emberek álltak körülötte: Anyja, a szeretett tanítvány, zsidók és rómaiak… Ezek a különböző típusú emberek különböző módon viszonyultak hozzá. A kereszt áll és a világ körülötte forog. Mi is ott állunk a kereszt alatt. Mi hogy tekintünk a megfeszített Krisztusra?

806. Kép meditáció

Petra csúcsai.

805. Napi kovász - június 22. Mt 6, 19-23

Az Úr az örök értékekre tanít bennünket. De sajnos ott van az ember bizonytalansága, hogy nem tudjuk eldönteni a dolgok valódi értékét. Sokszor értéktelennek tartjuk az örök értékeket; és fordítva: értékesnek a percnyi értékeket. Az értékítéletünkkel van baj. Ezt kell helyretenni.


2012. június 17., vasárnap

804. Kép meditáció

Petra. Lépcsősor a kolostorhoz.

803. Napi kovász - június 21. Mt 6, 7-15

A Miatyánk az imádság mintaformája. Alapvető iránytű a lelki életünkben és egész életünkben. Belőle megtudhatjuk, hogy ki az Isten; ki az ember. Belőle megtudhatjuk, hogy milyen viszonyban kell lennünk Istennel. Ahogy azt a Jézus-ima imádsága is kifejezi: Jézus Krisztus, az élő Isten Fia irgalmazz nekem bűnösnek!

802. Kép meditáció

Petra. Egy muzulmán testvérünk imádkozik.

801. Napi kovász - június 20. Mt 6, 1- 6. 16-18

Vagyis legyen természetes a vallásosságunk. Egyszer egy szentet megkísértett az gonosz. Azzal vádolta meg, hogy csak mások tekintete miatt teszi a jót. Mire a szent ezt válaszolta: Nem temiattad kezdtem el a jót; de temiattad nem is fogom abbahagyni.

2012. június 16., szombat

800. Kép meditáció

Petra bevásárló központja.

799. Napi kovász - június 19. Mt 5, 43-48

Nem csak egyensúlyban kell tartanunk ezt a világot: szeretve azokat, akik minket is szeretnek; és gyűlölve azokat, akik minket is gyűlölnek! Hanem szüntelenül emelnünk, fel kell emelnünk ezt a világot Istenhez. Mindenkit kell szeretnünk és senkit sem szabad gyűlölnünk; még azokat sem, akik viszont gyűlölnek bennünket.


2012. június 15., péntek

798. Kép meditáció

Itt Petrában kő kövön megmaradt minden.

797. Napi kovász - június 18. Mt 5, 38-42

A „szemet szemért, fogat fogért” elv már nagyon is humánus. Öltek már bosszúból nagyon kicsi dolgokért is. De Jézus igazságosságának alapja maga Isten, aki fölkelti napját jókra és bűnösökre egyaránt. Isten egy életen keresztül tud várni ránk, megtérésünkre. Nekünk is ezt kell tennünk a többiekkel szemben.

2012. június 14., csütörtök

796. Kép meditáció

Egy, a túrista hordásban elfáradt teve Petrában.

795. Napi kovász - június 17. Mk 4, 26-34

Jézus nagyon sok példabeszédet mondott a kertről. Vannak olyan példázatai, amik inkább a mi munkánk fontosságát emelik ki. A mai nap példabeszédei inkább Isten ingyenes kegyelmére hívják fel a figyelmünket. Együtt kell látni ezeket a példázatokat, ezeket a tanításokat. A kert csak akkor tud igazán bő termést hozni, ha mi együttműködünk a kegyelemmel. Engedjünk Istent működni életünkben, de ugyanakkor a magunk dolgát is midig megtesszük.

794. Kép meditáció

Petra. Király sírok.

793. Napi kovász - június 16. Lk 2, 41-51a

„Szavait anyja mind megőrizte szívében.” A mai napon a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívét ünnepeljük. Mennyi titkot és mennyi szeretetet rejt ez a szív! Nekünk is a szívünkbe kell fogadni Jézust és az Ő titkait. Mária szíve is a szeretettől lángol, mert Jézust fogadta be. Ez a mi utunk is.

2012. június 13., szerda

792. Kép meditáció

Ez is Petra.

791. Napi kovász - június 15. Jn 19, 31-37

Jézus Szentséges Szívének főünnepe.
„…vér és víz folyt ki belőle.” Szent Jánosnak nagyon fontos volt ezt megjegyeznie. Az Evangélium következő mondataiban alá is húzza ennek a jelentőségét. Jézus Szentséges Szíve minden kegyelem forrása. A Szeretettől lángoló Szív. Isten szeretete itt tört be ebbe a világba.

2012. június 12., kedd

790. Kép meditáció

Petra rabszolgái.

789. Napi kovász - június 14. Mt 5, 20-26

Szentebbnek kell lennünk a farizeusoknál és az írástudóknál. Nem kis feladat! Ott a baj, amikor kapásból szentebbnek gondoljuk magunkat náluk. Pedig lehet, hogy sokkal nagyobb farizeusok vagyunk a farizeusoknál. Csak alázattal lehet felülmúlni őket.

2012. június 7., csütörtök

788. Kép meditáció

Micsoda színházi élet lehetett Petrában!

787. Napi kovász - június 13. Mt 5, 17-19

Jézus nem megszüntetni jött a törvényt és a prófétákat, hanem beteljesíteni. Ugyanez érvényes a modern világról is. Nem megszüntetni kell, hanem megérteni és beteljesíteni. Egyre jobban a tökéletesség, a jobb, a jó felé kell vezetni a világot, önmagunkat.

786. Kép meditáció

Petra.

785. Napi kovász - június 12. Mt 5, 13-16

Mi vagyunk a föld sója. Mi vagyunk a világ világossága. Valami nagyon lényeges a mi hivatásunk. Valami nélkülözhetetlen. Jézus valami nagyon lényegeset, valami nagyon nélkülözhetetlent hozott el ebbe a világba. Elsősorban magunk számára kell ezt felismernünk. Aztán mások számára is kézzelfoghatóvá kell tennünk.

784. Kép meditáció

Petra csodája.

783. Napi kovász - június 11. Mt 10, 7-13

Az első lelkipásztorok munkaköri leírása. Azóta sokat változott a világ. A lelkipásztori munka stílusa is sokat változott. De a lényeg ugyanaz maradt. Jézus küld bennünket az emberekhez, hogy hirdessük Isten országának örömhírét.

2012. június 6., szerda

782. Kép meditáció

Petra. Szikla minden mennyiségben. Faragva vagy faragatlanul...

781. Napi kovász - június 10. Mk 14, 12-16. 22-26

Úrnapja
„Vegyétek ez az én testem!” – ezeket a szavakat csak egyféleképpen lehet értelmezni. Ezt az egyfajta értelmezést ünnepeljük a mai napon. Amit persze minden vasárnap és minden Szentmisében megünneplünk; de a mai napon különösképpen is. Úrnapja van, az Úr Szent Testének és Vérének ünnepe. Isten szeretete kézzel foghatóvá vált számunkra.


780. Kép meditáció

Petra. A király sírok.

779. Napi kovász - június 9. Mk 12, 38-44

Egy biztos: nem a külső számít, hanem a belső. Nem a külső ruha, a külső megjelenés, a látszat; hanem a belső, amit csak Isten lát. Ezért nem szabad nekünk embereknek ítélkeznünk. Mert mi nagyon sokszor a külső miatt ítélünk.

2012. június 5., kedd

778. Kép meditáció

Petra színháza.

777. Napi kovász - Június 8. Mk 12, 35-37

Ki a nagyobb? Dávid király vagy a Messiás, aki Dávid leszármazottja? A leszármazott mindig kisebb, mint az őse. De akkor, hogyan hívhatja Dávid Urának, Messiás leszármazottját? Dávid és a Messiás viszonya csak egyféleképpen oldható fel. Úgy, hogy ha a Messiás egyben maga Úr, aki megtestesül.

776. Kép meditáció

Az ősrégi Petra új "lakói".

775. Napi kovász - Június 7. Mk 12, 28b-34

Az egész lelki élet, az összes lelki életi mű nem más, mint lábjegyzet a főparancshoz. Minden ebből jön. Az egész lelki élet nem más, mint a főparancs kibontása. Egy ritka evangéliumi történetet hallhatunk a mai napon: Jézus teljesen egyetért egy írástudóval; egy írástudó mindenben egyetért Jézussal. A lelki élet forrásainál vagyunk.

2012. június 4., hétfő

774. Kép meditáció

Petra a szikla építészet csodája.

773. Napi kovász - június 6. Mk 12, 18-27

Jézus szerint nagy tévedésben vannak azok, akik nem hisznek a föltámadásban. A feltámadásba vetett hit képes megváltoztatni az ember egész életét és gondolkodását. Másképpen él az az ember, aki hisz Istenben, hisz a lélekben, hisz az örök életben; mint az, aki nem hisz ezekben. Nagyon fontos, hogy szilárd hitre építsük életünket.

2012. június 3., vasárnap

772. Kép meditáció

Hihetetlen!

771. Napi kovász - június 5. Mk 12, 13-17

Szaván akarták fogni Jézust! Szaván akarták fogni az Istent! Túl akartak járni az Isten eszén! Hát persze, hogy nem sikerült nekik. És az ember mégis, újból és újból megpróbálja. Nagyobbak akarunk lenni, mint az Isten. Ádám, Bábel…. Az örök kísértés, az örök bűn.


2012. június 2., szombat

770. Kép meditáció

Petra egyik csodája.

769. Napi kovász - június 4. Mk 12, 1-12

„Megértették ugyanis, hogy róluk mondta a példabeszédet.” Jézus róluk, rólunk beszélt és tanított. Jézus mindig a lényeget mondta. Vajon megértjük e, hogy Jézus rólunk beszél, hogy Jézus a javunkat akarja? Minden példabeszédben mi is benne vagyunk. Benne van az ember, a történelem, életünk eseményei. Ezért fontos, hogy megértsük a példabeszédeket, az Evangéliumot, Jézus tanítását.

2012. június 1., péntek

768. Kép meditáció

Petra méretei.

767. Napi kovász - május 3. Mt. 28, 16-20

Szentháromság vasárnapja.
Szentháromságos küldetést kaptak a tanítványok. A Szentháromság nevében kell megkeresztelni minden embert. Vagyis a Szentháromsághoz kell elvezetni minden embert. A Szentháromságos Egy Isten életünk végső forrása és célja. Isten Jézusban egészen kitárta felénk benső életét. Életünk végső értelme, hogy eljussunk oda. Életünk titka, lényege egészen Szentháromságos.