2012. augusztus 12., vasárnap

863. Nyugaton a helyzet változatlan

A következő öt faluban vagyok plébános:
Sopronkövesd, Nagycenk, Lócs, Iklanberény, Mesterháza.
Imádkozzatok értem és a rámbízottakért!

11 megjegyzés:

 1. Uram áldd meg Albert atya szolgálatát,és a rá bizott nyájat.Köszönöm az ő segitőkészségüket,és áldozatos szeretetüket.Mint ahogy mi is,most ők is megkapják Albert atyát.Örülök ahz ő örömüknek.Ámen.

  VálaszTörlés
 2. Istenem, engedd meg, hogy Albert atya szolgálata sok kegyelem szerzője legyen a rábízott lelkek számára a plébánián. Ámen

  VálaszTörlés
 3. Vasárnapi Evangélium:JN,6,60-69
  PAPA megosztása:Jézus beszél az Atyával való viszonyáról,mire
  hallgatói,de tanitványai közül is sokan hátat forditottak neki.Ezek az emberek hivő zsidók.Fontos nekik a hitük.Azért hallgatták az URAt,mert élt bennük az érdeklődés.Mégis, amik az életre vezetnek,betelik a pohár.De elhangzik Péter megrázó állásfoglalása:"az örök élet igéi nálad vannak."Talán csak Péter,és környezete mélyült el eléggé és tudott az események mögé látni?

  SAját megosztásom egy mondat:Annyira tetszik Péter személye.Olyan szélsőséges,mint én.

  VálaszTörlés
 4. SZEPTEMBER 2.-I EVANGÉLIUM:Papa megosztása:"A rossz beszennyezi az embert,belülről származik.)

  Úgy tünik,kétezer éve is elég volt a külső jeleket,viselkedést megfigyelni,hogy valakit hű izraelitának tartsanak.Gondolom,ezért gondolták a farizeusok,és irástudók a tanitványokról,hogy nem tartják be a törvény előirásait,emiatt figyelmeztetésre szorulnak.Hogy a környezet megbecsülésére számithassanak a törvényt becsülők,egyre inkább a látható külsőségekben megyilvánuló tevékenységeket gyakorolták. Nem fenyeget engem is ugyanez a veszély?Nem inkább a cselekedeteim,gondolkodásom mérlegre tételével kellene foglalkoznom csupán a külsőségek követése helyett?


  Saját megosztásom:Sajnos én is sokat figyelek másokat,ami nem helyes minden esetben.El kell fogadnom ,hogy minden ember külön individum.Istennek külön terve van mindenkivel.
  Nekem nem a másikat kell néznem (tanulnom természetesen kell tőle),hanem a magam utját kell járnom.Ámen

  VálaszTörlés
 5. "ISTEN SZERETETE EGYBEGYŰLT MINKET AZ ÚR ASZTALÁNÁL" - mondta tegnap egy kedves barátom (lelki bátyám), a Szentlélek sugalmazására, válaszul a neki írt levelemre, amelyben megemlítettem, hogy mi, keresztények, a helyi plébániákon is sokszor nem kellőképpen fordulunk nyílt szívvel egymás felé, és a szegényeket, nehéz sorsúakat sokszor lenézzük, megvetjük. (Jómagam is ezt a megaláztatást élem meg, helyzetemből fakadóan, nap mint nap.)

  ISTEN SZERETETE – ez elválaszthatatlan a felebarát szeretetétől, és ez a főparancs Jézus szerint. A Tízparancsolatnak is sarkallatos pontja ez.

  EGYBEGYŰJT – az Isten családjához tartozás ebben is megnyilvánul, hiszen mindannyian az Úr kistestvérei, testvérei, nővérei, húgai, bátyja és anyja vagyunk, ha tesszük, megtesszük az Ő akaratát, még a nehézségek ellenére is.

  MINKET – azaz a keresztényeket, de tágabban értelmezve az összes embert, hiszen mindenki meghívást kapott a "Mennyegzőre", faji, vallási hovatartozástól függetlenül, bűnös vagy szent voltától függetlenül, pusztán Isten szeretetéből és jóindulatából, mert az Úr majd velünk együtt akar ülni asztalánál.

  AZ ÚR ASZTALÁNÁL – ami az áldozati oltár, de egyben az öröm asztala is. Az önfeláldozás és önfelajánlás színtere, ahol Jézus, az Úr, a haláláig tartó alázatosságával, kereszthordozásával, majd kereszthalálával (és értünk ontott vérével) az örök élet lehetőségével ajándékozott meg minket, és táplál az eukarisztiával az idők végezetéig, hogy már itt a kegyelmi állapotban lehessünk, és fogyaszthassunk abból a lakomából, amelynek ajándéka már nem lesz "töredékes" a testi halál után.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. „Nem érzed, testvérem, kezdő kármelita, szárnyait próbálgató kis madár, hogyan árad a meleg a tabernákulumból? …
   ... Ilyen családi fészket a világ még nem látott! Minden tabernákulum – családi fészek. A legmelegebb, a legédesebb, a legmarasztalóbb: szent Betlehem ez, a kis Jézus, a Szűzanya, Szent József családja. Ez – az áldott Názáret!” -- olvasom Marton Marcell atya könyvében (23.o.), a Kolostori iskola a Kármelen címűben, amelynek előszavát napra pontosan 70 évvel ezelőtt, 1942. 09. 08-án írta, Szűz Mária születése napján.
   Mennyire egybe vág ez az idézet a barátom (lelki bátyám) által mondottakkal: „Isten szeretete egybegyűjt minket az Úr asztalánál”.

   Marton Marcell atya könyve más miatt is fontos.
   A mai nap, Szűz Mária születésnapja (szeptember 8.) miatt, amely évforduló eddig nem volt fontos számomra, csupán tudomásul vettem és kész.
   De tegnap, amikor végre sikerült megszereznem a hónapok óta vágyott könyvet (amelyből a fönti idézet is származik) és azt olvasni kezdtem, valami határtalan bizalom és öröm töltött el. Ugyanakkor rádöbbentem, hogy mennyire nem foglalkozunk Szűz Mária születésnapjával! Mennyire külső szokások azok, amelyeket ezen a napon teszünk! Pedig – és nagyon is igaza van Marcell atyának – őnélküle semmik vagyunk. Amiképpen a skapuláré ima is mondja: Szűz Mária az, akinek oltalma alatt erősödünk, aki segít hibáinkat felismerni (a Szentlélekkel együtt), aki segít, hogy hitünk erősödjön, aki reményt és szeretetet önt belénk életünk nehéz pillanataiban.

   Égi édesanyánk valóban csodálatos, fantasztikus asszony volt! A mai napig csodálom azt, hogy képes túlélni azt a sok megrázó eseményt, amiben része volt, hiszen – és sajnos, már nem emlékezem, hol olvastam – kétszer is beleőrölhetett volna a vele történtekbe, egyszer az angyali üdvözletkor, másodszor a kereszt alatt. (Én biztosan nem tudtam volna ezt túlélni.)
   De ő nem csak túlélte, hanem támasza maradt az apostoloknak, Szent Mária Magdolnával és Szent Jánossal együtt, míg a többiek messze futottak és megzavarodtak.
   Aki ilyen hatalmas erővel rendelkezik, valóban erős támaszunk földi vándorlásunk során, mellettünk áll életünkben, és bizonyára – amiképpen Jézussal is tette – majd megvígasztal halálunkban, hiszen Jézus őreá bízott minket a kereszten.

   Szűz Mária születésnapja a mi ünnepnapunk is, mert Jézus édesanyjának, a mi égi édesanyánknak születésnapja egy új kegyelmet hozott a földre számunkra, és ezt a kegyelmet minden évben meg kellene köszönnünk a Teremtő Atyának.
   (Tegnap, elsőpénteken, a pesti Kármelben Szűz Máriáért köszönetképpen szólt a mise. Nagyon szép volt. Azt hiszem, nekünk is meg kell őt köszönnünk a mai napon, legalább egy 10 perces elmélkedés erejéig.)

   Törlés
  2. A jutott eszembe, hogy Mária azáltal volt képes "túlélni" a megpróbáltatásokat, hogy "ő az alázat igazi edénye". Annyira alázatos volt, annyira az Atya akarata volt az ő akarata is egyben, hogy ez adta meg az erőt számára. (Vö.: Jézus mondta az Atyának a getszemáni kerben, hogy "ne úgy legyen ahogy én akarom, hanem ahogyan Te".)
   Jó volna EGY lenni az Atya akaratával, hogy Ő működjön bennünk. De ehhez az alázat igazi edényévé kell válnunk. Olyanokká kell lennünk mint Jézus és Mária.
   S ez valóban nehéz, ámbár megvalósítható, hiszen a nagy szentek már megvalósították ezt. (Milyen szépen ír erről Marcell atya a Kolostori iskola a Kármelenben.)

   Azt hiszem, fiatal feleségként is meg lehet ezt valósítani, nem kell hozzá kolostori szerzetesnek lenni. Azt hiszem, az alázat és a ráhagyatkozás (Marcell atya szerint a bizalom és szeretet, amelyet a kisgyermek is érez édesanyja iránt) segít ebben. Ha alázatosan ráhagyatkozom az Atyára, akkor kiüresítem magam az Ő akarat számára.
   "Atyám, rád hagyatkozom. Tégy velem úgy, ahogy neked tetszik. Bármit teszel is velem, megköszönöm!" - mondja Charles de Foucauld.

   Szép ez a gondolat, de mit sem ér megvalósítás nélkül.
   A szentek már megvalósították.
   Imádkozzatok, hogy én is meg tudjam valósítani, s ezt sugározzam a világba, mindig ott, ahol vagyok!

   Végülis: életszentség egyik útja az, hogy a kisterézi kis út és Marcell atyai Mária-lift által, az Atyára és Máriára hagyatkozva, önmagunkat a Szentlélek számára kiüresítve Isten sugározzuk önmagunkból, hogy, hogy a világ elhiggye, amit Jézus mond: "Az én igám édes, az én terhem könnyű..." És érezze a világ, amit Jézus mond: "gyertek hozzám, Atyám áldottai".
   Amen

   Törlés
 6. Vasárnapi evangélium,MK 7,30-37:Mit adhat az ember cserébe a lelkéért?
  Uram semmit.Uram,sokszor én is eladom a lelkem.Átadom az aggódásnak,szeretetlenségnek.Bocsáss meg!

  VálaszTörlés
 7. Papa megosztása a Szept.9.-i evangéliumról:Jézus visszavezette a süketnémát az emberi közösségbe.Előtte félrevitte a tömegből,ujjait a fülébe dugta,mintegy megtisztelve őket.Az égre tekintett:"Nyilj meg!"Persze ahogy visszatért a beteg a kiséretéhez,rögtön mindeki hallotta őt,és meggyőződött a gyógyulásáról.Azt is látták a jelenlévők,hogy Jézus felszólitására kezdett beszélni.Bár meg sem hallhatta Jézus szavait.Szavai megdöbbentőek lehettek,mert azt sem tudta,hogyan kell a hangokat képezni.Szeretném hallani őt,hogy hogyan élte meg ezeket a perceket.

  VálaszTörlés
 8. Reggeli elmélkedésem alatt két kifejezés jutott eszembe,
  "Mária, az alázat igazi edénye", illetve: "én vagyok a tűz (ti. a szenvedélyek) ostora".
  Úgy jött ez a két gondolat, mint a villám.

  Az első és a második dolog elválaszthatatlan egymástól.

  Alázattal kell megtelnünk, hogy valóban Isten útján tudjunk járni. Csak akkor tud bennünk a Szentlélek működni és minket Isten szent templomává tenni.

  Azért pedig imádkoznunk kell, hogy Szűz Mária és Szent Mihály arkangyal segítsenek nekünk a bennünk lévő földi tűz helyében égi tüzet, valódi, Istennek is tetsző szeretet teremteni.
  A lélek megnemesíti az anyagot.
  A természet vágyakozik Isten fiainak megnyilvánulására.
  Ha a bennünk égő tűz helyesen vezérelt, Szentlélek által vezérelt tűzzé válik, akkor tanulunk meg jók lenni a földön, akkor tanulunk meg Istennek tetsző életet élni a földön.

  (S ezúttal bocsánatot kérek MINDENKITŐL (úgyis tudjátok, akiket illet), akiket szeretetemmel "lerohantam", s nem hallgattam alázatosan, mint kellett volna.

  Pedig... Charles de Foucauld szavaival élve most már tapasztalatomból mondhatom, hogy a szeretet a hallgatásban tud lobogni a leginkább.
  Imádkozzatok értem, hogy ezt megtanuljam és alázattal telt ragyogó égi tűz égjen bennem, lángra gyújtva a földet. Köszönöm)

  VálaszTörlés
 9. Papa megosztása,Szeptember 16.VASárnap:Mk,8. 27-35
  "A vének irástudok tisztségük súlyát érezték,és mint a nemzet felelős vezetői,felfogásuk szerint mindent megtettek orsdzágukért.Jézus környezetét személye és tanitása érintette meg,bár ők is ismerték népük vezetőit.Tanitása péternek is sok,ezért száll vele vitába.Az Úr nyomatékositja tanitását:az ember élete az övé,nem lehet kitérni követése alól,Szavai hozzám is szólnak:nem járhatok képzeletem utján."

  Az én megosztásom csak annyi,hogy itt megint közeláll hozzám Szent Péter,mert én is vitatkoztam volna.De ez a vita nem romboló,hanem épitő volt szerintem.

  VálaszTörlés